За нас

„Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД е специализирано лечебно заведение, в което лекари съвместно с други специалисти активно издирват, диагностицират, лекуват и периодично наблюдават болни със злокачествени заболявания и преканцерози. Той организира, ръководи и контролира всички дейности в онкологичната помощ на територията на определена му чрез Национална здравна карта. Осъществява комплексно лечение за областите Шумен и Търговище с обща численост 346 255 души. Виж повече…

 
onco-test4

Структура

  • Image

    Диагностично консултативен блок

  • Image

    Стационарен блок

  • Image

    Административно стопански блок