Профил на купувача

   Хардуерно надграждане на хибридна SPECT/CT система модел NM/CT Discovery 670 ES с интегрирано частично УПС осигуряване

   ОБЯВА за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

   ОБЯВА за публичен търг с тайно наддаване за продажба

   ОБЯВА

   Оферта за CR

   Оферта за CR

   Определяна на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на правоимащите от КОЦ – Шумен ЕООД

   Преустройство на помещение на съществуваща СПЕКТ-ГАМА КАМЕРА на КОЦ-Шумен ЕООД в хибридна СПЕКТ/СТ-ГАМАКАМЕРА, УПИ I, кв.580-гр.Шумен“.

   „Доставка на медицински изделия, консумативи и реактиви по Приложение 1“ за нуждите на КОЦ – Шумен ЕООД

   Доставка на дизелов трифазен агрегат за нуждите на КОЦ-Шумен ЕООД съгласно техническа спецификация