Отделение по oнкологична хирургия

Отделението по онкологична хирургия към „КОЦ – Шумен“
ЕООД е оборудвано с най-модерна медицинска техника и
инструментариум. В него работят високо квалифицирани специалисти с
дълъг стаж в областта на хирургията, които осъществяват лечебна дейност
в съответствие с правилата за добра медицинска практика и
съществуващия медицински стандарт по Хирургия.

Използват се съвременни, доказали се в практиката

оперативни методи при извършването на:

лапароскопски / безкръвни / операции на:

 •  жлъчен мехур
 •  апендикс
 •  дебело черво
 •  чернодробни кисти
 • хернии

конвенционална хирургия :

 • доброкачествени и злокачествени заболявания на
 • стомах,тънки и дебели черва;
 • резекции на правото черво, сфинктеросъхраняващи и запазващи тазовата
  инервация интервенции, като профилактика на половите следоперативни нарушения;
 • лечение на локално авансирали тумори на ректум;
 • хемороиди /класически и безкръвен метод/,фистули и фисури;
 • хернии /ингвинални, феморални, следоперативни , вентрални/;
 • чернодробни резекции;
 • лечение на повърхностни, мекотъканни тумори;
 • ретроперитонеални тумори;
 • лечение на болести на гърда – доброкачествени и злокачествени;
 • лечение на доброкачествени и злокачествени заболявания на кожата;
 • Ендоурология уретроцистоскопия. Трансуретрално почистване на пик. мехур. Екстракция на чуждо тяло от пикочен мехур. Протезиране на уретери с катетър тип ДЖ. Електрорезекция и коагулация на кървене при ЗНО на пикочен мехур. Биопсия на простатната жлеза. Операции на скротум и тестиси.

Екип

Началник отделение:
Доц. д-р Кирил Киров
0889 652 084
д-р Свилен Арнаудов – управител
0887 887 553

д-р Михаил Ковачев
0887 527 185

д-р Румен Генов
0888 745 063

д-р Венцислав Вълчев

д-р Христо Узунов

Д-р Диян Михайлов

д-р Стефан Арнаудов

Д-р Сийка Ченгелиева

д-р Тони Тонев

 

 

 

д-р Тони Тонев – уролог
0887 239 515

ст.мед.с.
Светла Колева

Телефони
054/800 147