Отделение по медицинска онкология

Отделението по медицинска онкология е основно отделение в структурата на „КОЦ-Шумен“ ЕООД. То е единственото стационарно отделение на територията на Шуменска и Търговищка област, в което се извършват следните дейности:

  • диагностика с ранна оценка, стадиране, оценка на риска и прогноза на хода на злокачествените заболявания
  • лечение на злокачествените заболявания с химиотерапия, прицелна терапия, имунотерапия и хормонотерапия
  • последващо наблюдение на онкологично болни пациенти
  • медицинска експертиза на работоспособността
  • консултативна и методична помощ
  • дейности в областта на общественото здравеопазване и промоция на здравето

Отделението по медицинска онкология разполага с 21 легла по кл.п.298, 3 стола и 2 легла за провеждане на клинични процедури. Пациентите са по трима в болнична стая, като всяка от тях разполага със самостоятелен санитарен възел. Оборудването на ОМО е много добро и оптимално. Разполага с портативен ЕКГ апарат, добре изградена и поддържана кослородна инсалация, система за повикване на персонала. В отделението работят 3 лекари специалисти и 1 лекар специализант по медицинска онкология, 12 медицински специалисти по здравни грижи и 6 санитари. Работещите в ОМО са с необходимата квалификация и с достатъчно голям опит при обслужване и обгрижване на пациентите. Изпълнени са изискванията на медицинския стандарт за II-ро ниво на компетентност. В Отделението по медицинска онкология има 2 основни потока – стационарни пациенти, лекувани по КП 298 и амбулаторни пациенти, лекувани по Кл.пр.05. ОМО е център за клинични изпитвания на нови противотуморни препарати. ОМО е база за специализация по медицинска онкология. ОМО има водещи позиции и добър имидж на пазара на онкологични медицински услуги в областите Шумен, Търговище и Североизточна България.

Екип

Началник отделение:
д-р Николай Николов

Лекари
д-р Златина Андонова
д-р Галина Русева

ст.мед.с. Анна Димова

Телефони
054/ 800 747