Отделение по анестезия и интензивно лечение

 

Екип

Началник отделение:
д-р Димитър Дренаков
0899 817 824

Лекари
д-р Румен Ботев
0888 331 848

д-р Катя Проданова

ст.мед.с. Светла Колева