Болнична аптека

 

Екип

Началник отделение:
маг.фарм. Първолета Петева

Телефони
054/800 744