Отдeление по образна диагностика

Отдeление по образна диагностика

Отделение „Образна диагностика“ разполага с висококачествена апартура за диагностика на онкологични и неонкологични заболявания – компютърен томограф, рентгенови уредби за конвенционални и високоспециализирани рентгенови изследвания, два мамографски апарата и два апарата за ултразвукова диагностика.

Особено внимание заслужават мамографските апарати, единствени в гр. Шумен, които са от най-ново поколение, автоматични и прецизни, за извършване на качествена диагностика на заболявания на млечните жлези.

В отделението работят изключително добри и квалифицирани специалисти – трима лекари със специалност „Образна диагностика“ и трима рентгенови лаборанти. Работата на всички се определя от висок порфесионализъм, качество и прецизност при провеждане на всички образни изследвания.

Пациентите получават пълна информация относно предстоящото им изследване, внимание и точност при извършването му, изчерпателен и обоснован последващ резултат.

В отделениие „Образна диагностика“ се извършват компютър-томографски и всички видове рентгенови изследвания на глава и тяло, мамографии, ултразвукова диагностика на вътрешни органи, щитовидна жлеза и млечни жлези.

Екип

Началник отделение:
д-р Надежда Генчева

Лекари
д-р Иван Николов
д-р Махмуд Али-Хайдар Аламо
д-р Виктор Кръстев

ст.ренг.лаборант
Лиляна Керанова