Обяви

   Заповед за определяне на наематели

   Обява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

   Заповед за определяне на наематели

   ОБЯВА