Обяви

   Обява „Лекар, специализант по специалност „Гастроентерология” – 2 места“

   Обява конкурс „Медицинска сестра ”Анестезиология и интензивни грижи”“

   Обява конкурс „Медицинска сестра ”Операционна и превързочна техника“

   Обява лекар, специализант по специалност „ Гастроентерология”

   Обява лекар, специализант по специалност „Клинична лаборатория”

   Заповед за определяне на наематели

   Обява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

   Заповед за определяне на наематели

   ОБЯВА