№13 „Доставка на канцеларски материали и отпечатване на медицински формуляри по обособени позиции, съгласно Техническа спецификация – Приложение 1”

 

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: ИЗПЪЛНЕНА

Линк към агенция за обществени поръчки  ➡ 9089987

Обява изтегли (.pdf)

Документация  ➡ изтегли (.pdf)

Образци и приложения изтегли (.zip)

Дата на качване: 05.07.2019г.

Образци – медицински формуляриизтегли (.zip)

Дата на качване: 15.07.2019г.


Доклад изтегли (.pdf)

Протокол  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 30.07.2019г.


Договор „Офис Експрес Сървис“ АДизегли (.pdf)

Договор „Транс Ко 04“ ЕООД ➡ изегли (.pdf)

Дата на качване: 19.08.2019г.