Год.финансов отчет

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2023г.
 
Индивидуален годишен финансов отчет, доклад за дейността и доклад на независимия одитор ➡ изтегли (.pdf)
Консолидиран годишен финансов отчет, консолидиран доклад за дейността и доклад на независимия одитор ➡  изтегли (.pdf)
Дата на качване: 05.06.2024г.
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2022г.
 
Индивидуален годишен финансов отчет, доклад за дейността и доклад на независимия одитор ➡ изтегли (.pdf)
Консолидиран годишен финансов отчет, консолидиран доклад за дейността и доклад на независимия одитор ➡  изтегли (.pdf)
Дата на качване: 28.04.2023г.
 
 
 
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2021г.
 
Индивидуален годишен финансов отчет, доклад за дейността и доклад на независимия одитор ➡ изтегли (.pdf)
Консолидиран годишен финансов отчет, консолидиран доклад за дейността и доклад на независимия одитор ➡  изтегли (.pdf)
Дата на качване: 01.06.2022г.
 
 
 
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2020г.
 
Годишен финансов отчет ➡ изтегли (.pdf)
Консолидиран доклад за дейността ➡  изтегли (.pdf)
Доклад на независимия одитор ➡  изтегли (.pdf)
Консолидиран годишен финансов отчет ➡  изтегли (.pdf)
Дата на качване: 20.05.2021г.
 
 
Счетоводен баланс и ОПР за периода от 01.01.2020г. до 30.09.2020г.
Дата на качване:26.11.2020г.
Баланс  ➡ изтегли (.pdf)
ОПР  ➡ изтегли (.pdf)
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2019г.
Дата на качване:19.11.2020г.
ОПР  ➡ изтегли (.pdf)
Писмо до ръководството ➡ изтегли (.pdf)
Доклад на независимия одитор  ➡ изтегли (.pdf)
Приложение към финансовия отчет  ➡ изтегли (.pdf)
Годишен доклад за дейността за 2019г.  ➡ изтегли (.pdf)
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ –
Счетоводен баланс и ОПР за периода от 01.01.2019г. до 30.09.2019г.
Дата на качване:22.10.2019г.
Баланс  ➡ изтегли (.pdf)
ОПР  ➡ изтегли (.pdf)
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ –
Счетоводен баланс и ОПР за периода от 01.01.2019г. до 30.06.2019г.
Дата на качване:20.06.2019г.
Баланс  ➡ изтегли (.pdf)
ОПР  ➡ изтегли (.pdf)
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018г.
 
Дата на качване: 11.04.2019г.
 
Баланс  ➡ изтегли (.pdf)
ОПР  ➡ изтегли (.pdf)
Отчет за паричните потоци  ➡ изтегли (.pdf)
Отчет за собствения капитал  ➡ изтегли (.pdf)
Доклад на независимия одитор  ➡ изтегли (.pdf)
Приложение към финансовия отчет  ➡ изтегли (.pdf)
Годишен доклад за дейността за 2018г.  ➡ изтегли (.pdf)
 
ГОДИШЕН ФИНАНОСОН ОТЧЕТ ЗА 2017г.
 
Дата на качване: 18.07.2018г.
 
Баланс изтегли (.pdf)
ОПР изтегли (.pdf)
Отчет за паричните потоци изтегли (.pdf)
Отчет за собствения капитал  ➡ изтегли (.pdf)
Доклад на независимия одитор  ➡ изтегли (.pdf)
Приложение към финансовия отчет  ➡ изтегли (.pdf)
 
ГОДИШЕН ФИНАНОСОН ОТЧЕТ ЗА 2016г.
 
Дата на качване: 25.10.2017г.
 
Баланс  ➡ линк
ОПР  ➡ линк
Отчет за паричните потоци  ➡ линк
Отчет за собствения капитал  ➡ линк
Доклад на независимия одитор  ➡ линк
Приложение към финансовия отчет  ➡ линк