Доставка на лекарствени продукти” по Приложение 1

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: АКТИВНА

Линк към агенция за обществени поръчки  ➡ 00979-2020-0006

Вид на процедурата: Открита процедура

Решение  ➡ изтегли (.pdf)

Обявление  ➡ изтегли (.pdf)

еЕЕДОП   ➡ изтегли (.zip)

Документация  ➡ изтегли (.pdf)

Образци и Приложения  ➡ изтегли (.zip)

Образци (word) изтегли

Дата на качване: 12.06.2020г.


Решение  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 17.08.2020г.


Съобщение

НАСРОЧВА отваряне на ценовите предложения на участниците в обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти по Приложение 1” за 04.09.2020г, 09.00 часа, офис „Счетоводство” на „КОЦ-Шумен” ЕООД, гр.Шумен, ул.”Васил Априлов” №63, ет.ІV.

Дата на качване: 01.09.2020г.


Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 03.09.2020г.


Протокол на комисията изтегли (.pdf)

Дата на качване: 10.09.2020г. 


Протокол на комисията  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 02.10.2020г. 


Протокол на комисията № 1  ➡ изтегли (.pdf)

Протокол на комисията № 2  ➡ изтегли (.pdf)

Протокол на комисията № 3  ➡ изтегли (.pdf)

Протокол на комисията № 4  ➡ изтегли (.pdf)

Протокол на комисията № 5 ➡ изтегли (.pdf)

Протокол на комисията № 6  ➡ изтегли (.pdf)

Протокол на комисията № 7  ➡ изтегли (.pdf)

Протокол на комисията № 8  ➡ изтегли (.pdf)

Протокол на комисията № 9 ➡ изтегли (.pdf)

Доклад ➡ изтегли (.pdf)

Решение ➡ изтегли (.pdf) Класиране ➡ изтегли (.xls)

Дата на качване: 08.10.2020г. 


Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 26.10.2020г. 


Решение ➡ изтегли (.pdf) 

Дата на качване: 30.10.2020г. 


Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 16.11.2020г. 


Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли (.pdf)

Договор №149 ➡ изтегли (.pdf)

Договор №142 ➡ изтегли (.pdf)

Договор №143 ➡ изтегли (.pdf)

Договор №151 ➡ изтегли (.pdf)

Договор №146 ➡ изтегли (.pdf)

Договор №147 ➡ изтегли (.pdf)

Договор №152 ➡ изтегли (.pdf)

Договор №144 ➡ изтегли (.pdf)

Договор №145 ➡ изтегли (.pdf)

Договор №148 ➡ изтегли (.pdf)

Договор №150 ➡ изтегли (.pdf)

Договор №153 ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 23.11.2020г. 


Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли (.pdf)

Договор №170 ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 30.11.2020г.