№:5/20 „ЕЖЕДНЕВНА ДОСТАВКА НА ПРИГОТВЕНИ ДИЕТИЧНИ ЯСТИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „КОЦ –ШУМЕН” ЕООД ПО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1”

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: АКТИВНА

Линк  към агенция за обществени поръчки  ➡ 9098520

Обява  ➡ изтегли (.pdf)

Документация  ➡ изтегли (.pdf)

Образци ➡ изтегли (.zip)

Дата на качване: 05.05.2020г


Удължаване на срок за получаване на оферти  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 20.05.2020г.


Протокол  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 27.05.2020г.


Протокол arrow: изтегли (.pdf)

Доклад arrow: изтегли (.pdf)

Дата на качване: 24.06.2020г.


Договор  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 20.07.2020г.