« СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДБА ЗА БРАХИТЕРАПИЯ, ВКЛЮЧВАЩ ПРОФИЛАКТИКА, ТРУД ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ, ДОСТАВКА И ПОДМЯНА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, РЕГУЛЯРНА ПОДМЯНА НА ИЗТОЧНИКА СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ»

 

 

 

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: АКТИВНА

Линк към агенция за обществени поръчки  ➡ 00979-2020-0002

Вид на процедурата: Публично състезание

Решение  ➡ изтегли (.pdf)

Обявление  ➡ изтегли (.pdf)

еЕЕДОП   ➡ изтегли (.zip)

Документация  ➡ изтегли (.pdf)

Образци и Приложения  ➡ изтегли (.zip)

Дата на качване: 13.04.2020г.


СЪОБЩЕНИЕ

 

За отваряне на ценовите предложения за ОП с предмет: публично състезание – „Сервизно обслужване на уредба за брахитерапия, включващ профилактика, труд за отстраняване на повреди, доставка и подмяна на резервни части, регулярна подмяна на източника, съгласно Техническа спецификация”

 

НАСРОЧВА отваряне на ценовите предложения за 13.05.2020г, 10.00 часа, в „КОЦ-Шумен” ЕООД, гр.Шумен, ул. ”Васил Априлов” №63, сграда Лъчетерапия/Заседателна зала.

Дата на качване: 08.05.2020г.


Протокол ➡ изтегли (.pdf)

Протокол и доклад ➡ изтегли (.pdf)

Решение ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 27.05.2020г.


Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли

Договор  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 16.07.2020г.