Преходни публикации

   00979-2014-0006 Дизелово гориво с 0,005 % сяра за изгаряне

   00979-2014-0005 Услуги по абонаментна поддръжка и сервизно обслужване

   00979-2014-0004 Доставка на медицински консумативи по Приложение 1

   00979-2014-0003 Доставка на медицински изделия съгласно приложение 1

   00979-2014-0002 Доставка на лекарства по приложение 1

   00979-2014-0001 Доставка на лекарства по приложение 1

   00979-2013-0011 Доставка на лекарства по приложение 1

   00979-2013-0010 Извършване на допълнителни СМР на строеж „Сграда за лъчетерапия“

   00979-2013-0009 Извършване на допълнителни СМР на строеж „Сграда за лъчетерапия“

   00979-2013-0008 Извършване на допълнителни СМР на строеж „Сграда за лъчетерапия“