00979-2014-0005 Услуги по абонаментна поддръжка и сервизно обслужване

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги по абонаментна поддръжка и сервизно обслужване, доставка и подмяна на резервни части, включително вакуумни елементи за цифрово управляеми линейни ускорители съгласно техническа спецификация.

Документ: Oткрита процедура за възлагане на общ. поръчка (00979-2014-0005)

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на: 29.08.2014

Процедура: Oткрита процедура за възлагане на общ. поръчка

Документация: линк