Доставка на лекарствени продукти по Приложение 1

СТАНОВИЩЕ за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП  ➡ изтегли (.doc)

СТАНОВИЩЕ за извършена проверка от външен експерт по чл. 232а ЗОП  ➡ изтегли (.doc)

Дата на качване: 28.04.2020г.


СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: АКТИВНА

Линк към агенция за обществени поръчки  ➡ 00979-2020-0004

Вид на процедурата: Открита процедура

Решение  ➡ изтегли (.pdf)

Обявление  ➡ изтегли (.pdf)

еЕЕДОП   ➡ изтегли (.zip)

Документация  ➡ изтегли (.pdf)

Образци и Приложения  ➡ изтегли (.zip)

Дата на качване: 11.05.2020г.


СТАНОВИЩЕ за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП – 2  ➡ изтегли (.doc)

Дата на качване: 22.05.2020г.


Решение за изменение  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 28.05.2020г.


Протокол  ➡ изтегли 

Дата на качване: 22.06.2020г.


СЪОБЩЕНИЕ !!!

НАСРОЧВА отваряне на ценовите предложения за 20.07.2020г., 13:30 часа в гр. Шумен, в сградата на „Комплексен онкологичен център-Шумен” ЕООД, в Конферентна зала, етаж 4.

Дата на качване: 14.07.2020г.


Протоколи  ➡ изтегли (.zip)

Доклад  ➡ изтегли (.pdf)

Решение  ➡ изтегли (.pdf)

Таблица  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване:  29.07.2020г.


Решение за прекратяване  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 07.08.2020г.


Обявление за възложена поръчкаЛИПСА НА УЧАСТНИЦИ  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 17.08.2020г.


Обявление за възложена поръчкаПРЕКРАТЕНА  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 24.08.2020г.


Обявление за възложена поръчка изтегли (.pdf)

Договор № 099  ➡ изтегли (.pdf)

Договор № 100  ➡ изтегли (.pdf)

Договор № 101  ➡ изтегли (.pdf)

Договор № 102  ➡ изтегли (.pdf)

Договор № 103  ➡ изтегли (.pdf)

Договор № 105  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 21.09.2020г.

Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли (.pdf)

Договор № 104изтегли (.pdf)

Дата на качване: 1.10.2020г.

 


Приключил договор Рош България

Приключил договор Търговска лига

Дата на качване: 29.09.2021г.