№8/20 „Абонаментно обслужване на модули „Гама Кодмастер”, “Гама Стор”, Гама Стор-верификация, “Гама Калк”, “Гама МултиЛаб” и „Мултилаб КААБ” от специализиран софтуер за интегрирана болнична информационна система на "КОЦ-Шумен" ЕООД” по Техническа спецификация Приложение 1.

 

 

 

 

 

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: АТКИВНА

Линк към агенция за обществена поръчка  ➡ 9099370

Обява  ➡ изтегли (.pdf)

Документация  ➡ линк1 линк2 (.pdf)

Образци  ➡ изтегли (.zip)

Дата на качване: 09.06.2020г.


Информация за удължаване на срока за получаване на оферти ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 24.06.2020г


Протокол от работата на комисията  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 17.07.2020г


Договор  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 10.08.2020г.