№ 9 СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДБА ЗА БРАХИТЕРАПИЯ, ВКЛЮЧВАЩ ПРОФИЛАКТИКА, ТРУД ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ, ДОСТАВКА И ПОДМЯНА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, РЕГУЛЯРНА ПОДМЯНА НА ИЗТОЧНИКА СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

 

 

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: ИЗПЪЛНЕНА

Линк към агенция за обществени поръчки  ➡ 9083747

Вид на процедурата: Събиране на оферти чрез обява

Обяваизтегли (.docx)

Информация за обява  ➡ изтегли (.pdf)

Документация  ➡ изтегли (.doc)

еЕЕДОП  ➡ изтегли (.zip)

Образци  ➡ изтегли (.zip)

Дата на качване: 30.11.2018г.


Информация за удължаване на  ➡ изтегли (.pdf)

първоначалния срок за получаване на оферти 

Дата на качване: 10.12.2018г.


Утвърден протокол от работата на комисията  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 18.12.2018г.


Договор № 024 Варинак България ЕООД  ➡ изтегли (.pdf) 

Дата на качване: 21.01.2019г.