ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: ВЪЗЛОЖЕНА

Линк към агенция за обществени поръчки  ➡ 00979-2017-0009

Тип на процедурата: открита

Документация  ➡ линк

Решение  ➡  линк

Обявление  ➡ линк

Дата на качване: 02.08.2017г.


Разяснение  ➡ линк

Дата на качване: 15.08.2017г.


Разяснения  ➡ линк1 линк2 линк3

Дата на качване: 25.08.2017г. 


Решение за изменение 020  ➡ линк

Решение за одобряване на обявление  ➡ линк

Документация – Решение за одобряване на обявление  ➡ линк

Дата на качване: 25.08.2017г.


Разяснение  ➡  линк (.pdf)

Дата на качване: 29.08.2017г.


Протокол  ➡ линк (.docx)

Дата на качване: 06.10.2017г.


Протокол  ➡ линк

Дата на качване: 18.10.2017г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

НАСРОЧВА отваряне на ценовите предложения на участниците

за 30.10.2017г, 10.00 часа, в офис „Аптека”, в сграда „Лъчетерапия”

на „Комплексен онкологичен център-Шумен” ЕООД, гр.Шумен, ул.”

В.Априлов” №63.

Дата на качване: 24.10.2017г.


Протокол 1  ➡ изтегли (.pdf)

Протокол 2  ➡ изтегли (.pdf)

Протокол 3  ➡ изтегли (.pdf)

Протокол 4 изтегли (.pdf)

Протокол 5 изтегли (.pdf)

Протокол 6 изтегли (.pdf)

Протокол 7  ➡ изтегли (.pdf)

Протокол 8  ➡ изтегли (.pdf)

Протокол 9  ➡ изтегли (.pdf)

Протокол 10  ➡ изтегли (.pdf)

Протокол 11  ➡ изтегли (.pdf)

Протокол 12  ➡ изтегли (.pdf)

Доклад  ➡ изтегли (.pdf)

Решение  ➡ изтегли (.pdf)

Класиране изтегли (.xlsx)

Дата на качване: 02.02.2018г.


Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли

Дата на качване: 02.03.2018г.


Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 28.03.2018г. 


Д О Г О В О Р И 

„Агарта ЦМ“ – ООД  ➡ изтегли (.pdf)

„Б.Браун Медикал“ ЕООД  ➡ изтегли (.pdf)

„Биомедика България“ ЕООД  ➡ изтегли (.pdf)

„Булмар МЛ“ ООД  ➡ изтегли (.pdf)

„Грин БГ“ ООД  ➡ изтегли (.pdf)

„Ди Ем Джи Клиник“ ЕООД изтегли (.pdf)

„Екос Медика“ ООДизтегли (.pdf)

„Елпак-Лизинг“ ЕООД изтегли (.pdf)

„ЕТГ’ ЕООД изтегли (.pdf)

„Интер Бизнес 91“ ЕООД  ➡ изтегли (.pdf)

„Истлинг България“ ООД изтегли (.pdf)

„Ка-М Медикъл“ ЕООД  ➡ изтегли (.pdf)

„Лабекс Инженеринг“ ООД  ➡ изтегли (.pdf)

„Медицинска Техника Инженеринг“ ООД  ➡ изтегли (.pdf)

„Омнимед“ ООД  ➡ изтегли (.pdf)

„РСР“ ЕООД ➡ изтегли (.pdf)

„Софарма Трейдинг“ АД ➡ изтегли (.pdf)

„Фаркол“ АД ➡ изтегли (.pdf)

„Химтекс“ ООД изтегли (.pdf)

Дата на качване: 28.03.2018г.


Обявление за приключване на договор за обществена поръчка „Ка-М Медикъл“ ЕООД  ➡ изтегли (.pdf)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка „Елпак-Лизинг“ ЕООД  ➡ изтегли (.pdf)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка „РСР“ ЕООД  ➡ изтегли (.pdf)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка Б.Браун Медикал ЕООД  ➡ изтегли (.pdf)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка „Омнимед“ ООД  ➡ изтегли (.pdf)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка „Ди Ем Джи Клиник“ ЕООД  ➡ изтегли (.pdf)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка „Грин БГ“ ООД  ➡ изтегли (.pdf)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка „Булмар МЛ“ ООД  ➡ изтегли (.pdf)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка „Биомедика България“ ЕООД  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 17.01.2020г.


Договор № 069изтегли (.pdf)   Обявление за приключване на договор

Договор № 063изтегли (.pdf)   Обявление за приключване на договор

Договор № 068изтегли (.pdf)   Обявление за приключване на договор

Договор № 057изтегли (.pdf)   Обявление за приключване на договор

Договор № 080изтегли (.pdf)   Обявление за приключване на договор

Договор № 059изтегли (.pdf)   Обявление за приключване на договор

Договор № 077изтегли (.pdf)   Обявление за приключване на договор

Договор № 073изтегли (.pdf)   Обявление за приключване на договор

Договор № 060изтегли (.pdf)   Обявление за приключване на договор

Договор № 085изтегли (.pdf)   Обявление за приключване на договор

Дата на качване: 07.02.2020г.