ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: ВЪЗЛОЖЕНА

Линк към агенция за обществени поръчки  ➡ 00979-2018-0002

Решение  ➡ изтегли (.pdf)

Покана  ➡ изтегли (.pdf)

Образци  ➡ изтегли (.zip)

Дата на качване: 19.03.2018г.


Разяснение  ➡ изтелги (.pdf)

Дата на качване: 27.03.2018г.


Протокол  ➡ изтегли

Дата на качване: 11.04.2018г.


Протоколи: 

Протокол Медикъл Имидж
Протокол Перфект Медика ООД
Протокол Истлинк България ООД
Протокол Елпак 2
Протокол Аквахим АД
Протокол Агарта ЦМ
Проткол 10 04 2018 1
Протокол 10 04 2018 2
Протокол 10 04 2018 3
Протокол 03 05 2018

Доклад: ➡ изтегли (.pdf)

Решение: ➡ изтегли (.pdf)

Класиране на участниците -Договаряне

Дата на качване: 14.05.2018г.


Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли

Дата на качване: 23.05.2018г.


Информация при производство по обжалване изтегли (.pdf)

Дата на качване: 15.06.2018г.


Договор № 225 Аквахим АД  ➡ изтегли (.pdf) , Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли (.pdf)

Договор № 222 Истлинк България ООД  ➡ изтегли (.pdf) , Обявление за възложена поръчка изтегли (.pdf)

Дата на качване: 07.12.2018г.


Договор № 224 Елпак Лизинг ЕООД изтегли (.pdf) , Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли (.pdf)

Договор № 223 Медикъл Имидж ООД  ➡ изтегли (.pdf) , Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 12.12.2018г.


Договор № 221 Перфект Медика ООД  ➡ изтегли (.pdf) , Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 17.12.2018г.


Обявление за приключване на договор  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 16.07.2020г.


Обявление за приключване на договор с № 222  ➡ изтегли (.pdf)

Обявление за приключване на договор с № 223  ➡ изтегли (.pdf)

Обявление за приключване на договор с № 225  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 13.08.2020г.


Обявление за приключване на договор с № 221  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 31.08.2020г.