„Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на правоимащите от „КОЦ-Шумен” ЕООД

 

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА : АКТИВНА

Линк към агенцията за обществени поръчки  ➡  00979-2019-0004

Обявление изтегли (.pdf)

Решение изтегли (.pdf)

Документацияизтегли (.pdf)

Образциизтегли

еEЕДОПизтегли

 Дата на качване: 11.07.2019г.

 Разяснение изтегли (.pdf)

Дата на качване: 22.07.2019


Протокол 1 ➡  изтегли(.pdf)

Дата на качване: 02.08.2019


СЪОБЩЕНИЕ за насрочване отваряне

на ценовите предложение  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 05.08.2019г. 


Протокол 2 ➡  изтегли(.pdf)

Дата на качване: 07.08.2019


Протокол 3 и Доклад ➡ протокол; доклад(.pdf)

Решение: ➡ изтегли(.pdf)

Дата на качване: 12.08.2019