Публични покани

   Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на правоимащите от „КОЦ-Шумен” ЕООД

   Доставка на бордове за позициониране и имобилизация на пациента съвместими със система CLINAC UNIQUE тм

   Доставка на консумативи към комплект за обездвижване и позициониране на пациента по техническа спецификация

   Доставка на камини за подготвяне на цитостатици

   Доставка на биохимичен анализатор

   ДОСТАВКА НА РАДИОАКТИВЕН ИЗТОЧНИК -192 – ИРИДИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

   СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДБА ЗА БРАХИТЕРАПИЯ

   Пране, сушене и гладене на болнично бельо от отделенията на „КОЦ-Шумен“ЕООД

   Пране, сушене и гладене на болнично бельо от отделенията на „КОЦ-Шумен“ЕООД – ОТТЕГЛЕНА

   Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на асансьор в „КОЦ-Шумен“ЕООД