Информация за обяви

   №: 009/20 “Пране, сушене и гладене на постелъчно бельо, включващо 2 обособени позиции -“ Пране по термодезинфекционния метод, сушене и гладене“ и „Пране по химиотермодезинфекционния метод, сушене и гладене“ на операционно бельо на „КОЦ-Шумен“ЕООД

   №8/20 „Абонаментно обслужване на модули „Гама Кодмастер”, “Гама Стор”, Гама Стор-верификация, “Гама Калк”, “Гама МултиЛаб” и „Мултилаб КААБ” от специализиран софтуер за интегрирана болнична информационна система на „КОЦ-Шумен“ ЕООД” по Техническа спецификация Приложение 1.

   №: 007/20 „Хардуерно надграждане на хибридна SPECT/CT система модел NM/CT Discovery 670ES с интегрирано частично УПС осигуряване” по Техническа спецификация – Приложение 1

   №6/2020 Доставка на система за дигитализация на рентгеновите медицински изображения, за нуждите на „КОЦ – Шумен“ ЕООД по Техническа спецификация – Приложение 1

   №: 003/20 “Пране, сушене и гладене на постелъчно бельо, включващо 2 обособени позиции -“ Пране по термодезинфекционния метод, сушене и гладене“ и „Пране по химиотермодезинфекционния метод, сушене и гладене“ на операционно бельо на „КОЦ-Шумен“ЕООД

   №:5/20 „ЕЖЕДНЕВНА ДОСТАВКА НА ПРИГОТВЕНИ ДИЕТИЧНИ ЯСТИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „КОЦ –ШУМЕН” ЕООД ПО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – ПРИЛОЖЕНИЕ 1”

   №: 4 /2020„ Доставка на система за дигитализация на рентгеновите медицински изображения, за нуждите на „КОЦ –ШУМЕН” ЕООД по Техническа спецификация – Приложение 1”

   №:2/2020 „Ежедневна доставка на приготвени диетични ястия за нуждите на „КОЦ –ШУМЕН” ЕООД по Техническа спецификация – Приложение 1”

   №: 1/2020 „ Доставка на комплект дозиметрична апаратура, за нуждите на „КОЦ –ШУМЕН” ЕООД по Техническа спецификация – Приложение 1”

   №19 „ Доставка на комплект дозиметрична апаратура, за нуждите на „КОЦ –ШУМЕН” ЕООД по Техническа спецификация – Приложение 1”