00979-2015-0001 (ПРЕКРАТЕНА) Цялостно сервизно обслужване на извънгаранционна образно-диагностична апаратура...

00979-2015-0001 „Цялостно сервизно обслужване на извънгаранционна образно-диагностична апаратура, производство на „Дженерал електрик“, с включени всички разходи по обслужването – труд на сервизни специалисти, диагностика и ремонт, отстраняване на софтуерни проблеми, доставка и замяна на резервни части, консумативи и транспортни разходи”

Предмет: Открита процедура по ЗОП

Дата: 03.02.2015

Документация: линк

–––-

Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Дата: 06.03.2015

Документация: линк