00979-2014-0008 УСЛУГИ ПО АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА 2/ДВА/БРОЯ ЦИФРОВО УПРАВЛЯЕМИ ЛИНЕЙНИ УСКОРИТЕЛИ

УСЛУГИ ПО АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА 2/ДВА/БРОЯ ЦИФРОВО УПРАВЛЯЕМИ ЛИНЕЙНИ УСКОРИТЕЛИ, ВКЛЮЧВАЩИ ПРОФИЛАКТИКИ, ТРУД И ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, БЕЗ ВКЛЮЧЕНИ ВАКУУМНИ ЕЛЕМЕНТИ,СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Документ: Обявление за поръчка (00979-2014-0008)

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Получен на: 28.10.2014

Състояние: Отворена

Документация: линк

–––-

Процедура: Протокол на комисията

Получен на: 09.12.2014

Документация: линк

–––-

Процедура: Протокол на комисията

Получен на: 16.12.2014

Документация: линк 

–––-

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

          НАСРОЧВА отваряне на ценовите оферти на 19.12.2014г, от 11.00

часа, в офис АПТЕКА, в сградата на „КОЦ – Шумен“ ЕООД, гр. Шумен,

ул.“Васил Априлов“№63.

 –––-

Протокол на комисията

Дата: 19.12.2014

Документация: линк

–––-

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Дата: 19.12.2014

Документация: линк

–––-

Договор

Дата: 22.01.2015

Документация: линк

–––-

Информация за извършени плащания по сключени договори, след проведена процедура по ЗОП с предмет:

<<Услуги по абонам.поддръжка и сервизно обслуж.на 2 бр. цифрово управляеми линейни ускорители>>

Договор № / 2015  Уникален № в РОП Дата на плащане Сума Фирма Основание за плащане Дата на качване
009/15 00979-2014-0008     Варинак България ЕООД    
 009/15  00979-2014-0008  26.2.2015  47040  Варинак България ЕООД  ф-ра №0000000120  06.03.2015
 009/15  00979-2014-0008  25.3.2015  47040  Варинак България ЕООД  ф-ра №0000000125  06.04.2015
 009/15  00979-2014-0008  30.6.2015  47040  Варинак България ЕООД  по ф-ра 0-130/09.04.2015г.  10.07.2015
 009/15  00979-2014-0008  31.7.2015  94080  Варинак България ЕООД  ф. 0-135/08.05.15г и ф.0-140/08.06.15  07.08.2015
 009/15  00979-2014-0008  1.9.2015  47040  Варинак България ЕООД  ф. 0-149/08.05.15г  15.09.2015
 009/15  00979-2014-0008  30.9.2015  47040  Варинак България ЕООД  ф. 0-150/10.08.15г  09.10.2015
 009/15  00979-2014-0008  30.10.2015  47040  Варинак България ЕООД  ф. 0-154/09.09.15г  27.11.2015
 009/15 00979-2014-0008 30.11.2015 г. 47040 Варинак България ЕООД ф. 0-161/08.10.15г 30.12.2015
009/15 00979-2014-0008 23.12.2015 47040 Варинак България ЕООД ф. 0-167/09.11.15г 22.01.2016
009/15 00979-2014-0008 27.1.2016 47040 Варинак България ЕООД ф. 0-175/08.12.15г 17.02.2016
009/15 00979-2014-0008 29.2.2016 47040 Варинак България ЕООД ф. 0-189/08.01.16г 29.03.2016
009/15 00979-2014-0008 31.03.2016 47100 Варинак България ЕООД ф. 0-199/26.02.16г 29.04.2016
009/15 00979-2014-0008 03.05.2016 47100 Варинак България ЕООД ф. 0-207/28.03.16г 27.05.2016
009/15 00979-2014-0008 02.06.2016 47100 Варинак България ЕООД ф. 0-211/28.04.16г 29.06.2016
009/15 00979-2014-0008 01.08.2016 47100 Варинак България ЕООД ф. 0-224/27.06.16г 25.08.2016
009/15 00979-2014-0008 31.08.2016 47100 Варинак България ЕООД ф. 0-22926.07.16г 22.09.2016
009/15 00979-2014-0008   47100 Варинак България ЕООД    
009/15 00979-2014-0008 02.11.2016 47100 Варинак България ЕООД ф. 0-245/26.09.16г 28.11.2016
016/16   30.11.2016 47100 Варинак България ЕООД по ф-ра 0-252/26.10.2016г.  21.12.2016
016/16   28.12.2016 47100 Варинак България ЕООД по ф-ра 0-261/28.11.2016г.  23.01.2017
016/16   31.1.2017 47100 Варинак България ЕООД по ф-ра 0-272/26.12.2016г.  24.02.2017
016/16   6.3.2017 47100 Варинак България ЕООД по ф-ра 0-278/26.01.2017г.  28.03.2017
016/16   6.4.2017 47100 Варинак България ЕООД по ф-ра 0-288/27.02.2017г.  30.04.2017
028/17   27.4.2017 47040 Варинак България ЕООД по ф-ра 0-298/27.03.2017г.  28.05.2017
028/17   5.6.2017 47040 Варинак България ЕООД по ф-ра 0-306/27.04.2017г.  27.06.2017
028/17   5.7.2017 47040 Варинак България ЕООД по ф-ра 0-318/29.05.2017г.  26.07.2017
028/17   7.8.2017 47040 Варинак България ЕООД по ф-ра 0-330/27.06.2017г.  30.08.2017