№6/2020 Доставка на система за дигитализация на рентгеновите медицински изображения, за нуждите на "КОЦ - Шумен" ЕООД по Техническа спецификация - Приложение 1

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: АКТИВНА

Линк  към агенция за обществени поръчки  ➡ 9098909

Обява и Документация  ➡ изтегли (.pdf)

Образци ➡ изтегли (.zip)

Дата на качване: 22.05.2020г


Информация за удължаване на срока за получаване на оферти ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 08.06.2020г


Протокол №:1  :arrow: изтегли (.pdf)

Протокол №:2 arrow: изтегли (.pdf)

Доклад arrow: изтегли (.pdf)

Дата на качване: 24.06.2020г.