№19 „ Доставка на комплект дозиметрична апаратура, за нуждите на „КОЦ –ШУМЕН” ЕООД по Техническа спецификация - Приложение 1”

 

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: ПРЕКРАТЕНА

Линк  към агенция за обществени поръчки  ➡ 9095167

Обява  ➡  изтегли (.pdf)

Документация  ➡ изтегли (.pdf)

Образци ➡ изтегли (.zip)

Дата на качване: 09.12.2019г


Съобщение за прекратяване събирането на оферти  ➡  изтегли (.pdf)

Дата на качване: 11.12.2019г.