№:2/2020 „Ежедневна доставка на приготвени диетични ястия за нуждите на „КОЦ –ШУМЕН” ЕООД по Техническа спецификация - Приложение 1”

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: ПРЕКРАТЕНА

Линк  към агенция за обществени поръчки  ➡ 9097994

Документация  ➡ изтегли (.pdf)

Образци ➡ изтегли (.zip)

Дата на качване: 07.04.2020г


Съобщение за прекратяване ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 04.05.2020г