№ 16 „Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка по обособени позиции, съгласно Техническа спецификация – Приложение 1”

 

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТАПРЕКРАТЕНА

Линк  към агенция за обществени поръчки  ➡ 9094311

Обява  ➡  изтегли (.doc)

Документация  ➡ изтегли (.pdf)

Образци ➡ изтегли (.zip)

Дата на качване: 06.11.2019г. 


Информация за удължаване на първоначалния срок

за получаване на оферти 

Линк към агенция за обществени поръчки  ➡ 9094653

Дата на качване: 19.11.2019г. 


Съобщение за прекратяване на поръчкаизтегли (.pdf)

Дата на качване: 25.11.2019г.