«УСЛУГИ ПО АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА 2 БРОЯ ЦИФРОВО УПРАВЛЯЕМИ ЛИНЕЙНИ УСКОРИТЕЛИ И КОМПЛЕКТ ЛАЗЕРИ ЗА ВИРТУАЛНА СИМУЛАЦИЯ НА ЛЪЧЕЛ. КЪМ КТ СИМУЛАТОР, ПО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ»

 

 

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: ВЪЗЛОЖЕНА

Линк към агенция за обществени поръчки  ➡ 00979-2020-0003

Вид на процедурата: Открита процедура

Решение  ➡ изтегли (.pdf)

Обявление  ➡ изтегли (.pdf)

еЕЕДОП   ➡ изтегли (.zip)

Документация  ➡ изтегли (.pdf)

Образци и Приложения  ➡ изтегли (.zip)

Дата на качване: 15.04.2020г.


Решение за промяна изтегли (.pdf)

Дата на качване: 04.05.2020г.


Протокол ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 27.05.2020г.


СЪОБЩЕНИЕ

За отваряне на ценовите предложения за ОП с предмет: открита процедура– «УСЛУГИ ПО АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА 2 БРОЯ ЦИФРОВО УПРАВЛЯЕМИ ЛИНЕЙНИ УСКОРИТЕЛИ И КОМПЛЕКТ ЛАЗЕРИ ЗА ВИРТУАЛНА СИМУЛАЦИЯ НА ЛЪЧЕЛ. КЪМ  КТ СИМУЛАТОР, ПО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ»

НАСРОЧВА отваряне на ценовите предложения за 09.06.2020г., 11:00 часа в гр. Шумен, в сградата на „Комплексен онкологичен център-Шумен” ЕООД, в Конферентна зала, етаж 4.

Дата на качване: 04.06.2020г.


Протокол №:2  ➡ изтегли (.pdf)

Протокол и Доклад ➡ изтегли (.pdf)

Решение ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 10.06.2020г.


Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли (.pdf)

Договор  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 20.07.2020г.