СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДБА ЗА БРАХИТЕРАПИЯ, ВКЛЮЧВАЩ ПРОФИЛАКТИКА, ТРУД ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ, ДОСТАВКА И ПОДМЯНА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, РЕГУЛЯРНА ПОДМЯНА НА ИЗТОЧНИКА СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ"

 

 

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: ПРЕКРАТЕНА

Линк към агенция за обществени поръчки  ➡ 00979-2020-0001

Вид на процедурата: Публично състезание

Решение  ➡ изтегли (.pdf)

Обявление  ➡ изтегли (.pdf)

еЕЕДОП   ➡ изтегли (.zip)

Документация  ➡ изтегли (.pdf)

Образци  ➡ изтегли (docx)

Дата на качване: 28.01.2020г.


Решение за прекратяване ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 11.02.2020г.


 

Обявление ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 24.02.2020г.