Обява конкурс "Медицинска сестра ”Операционна и превързочна техника"