"Доставка на лекарствени продукти” по Приложение 1

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: АКТИВНА

Линк към агенция за обществени поръчки  ➡ 00979-2019-0003

Обявление  ➡ изтегли (.pdf)

Решение изтегли (.pdf)

еЕЕДОП  ➡ изтегли (.zip)

Документация  ➡ изтегли (.pdf)

Приложения и образци изтегли (.zip)

Дата на качване: 08.07.2019г.


Протокол  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 16.08.2019г.


Протокол №:3  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 22.08.2019г.


Съобщение  ➡ изтегли

Дата на качване: 27.08.2019г.


Протокол №:6  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 11.09.2019г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е за насрочване на жребий  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 16.09.2019г.


Протоколи и приложения ➡ изтегли (.pdf)

Доклад  ➡ изтегли (.pdf)

Решение  ➡ изтегли (.pdf)

КласиранеИзтегли (.xlsx)

Дата на качване: 25.09.2019г.

Обявление за възложена поръчка – прекратени номенклатури по позиции  ➡  939322  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 21.10.2019г.


Решение №: ЗОП-ОП 006/15.10.2019г.  ➡ изтегли (.pdf)

Приложение към Решението ➡ Изтегли (.xlsx)

Дата на качване: 15.10.2019г.

Обявление за възложена поръчка – прекратени номенклатури по позиции  ➡  изтегли (.pdf)

Дата на качване: 11.11.2019г.


Решение №: ЗОП-ОП 007/06.11.2019г.  ➡ изтегли (.pdf)

Приложение към Решението ➡ Изтегли (.pdf)

Дата на качване: 07.11.2019г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

На основание чл.43, ал.4 от ЗОП уведомяваме участниците „Фармнет“ЕАД и „РОШ България“ ЕООД, за издадено решение №:ЗОП-ОП 007/06.11.2019г.

 Дата на качване: 08.11.2019г.


Договор „Медофарма“ ЕООД ➡ Изтегли (.pdf) , Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли (.pdf), линк към АОП 
Договор „Б.Браун медикъл“ ЕООД ➡ Изтегли (.pdf) Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли (.pdf), линк към АОП
Договор „Ей Енд ДИ България“ ЕАД ➡ Изтегли (.pdf), Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли (.pdf), линк към АОП
Договор „Алта фармасютикълс“ ЕООД ➡ Изтегли (.pdf), Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли (.pdf), линк към АОП
Договор „Фарманет“ЕАД ➡ Изтегли (.pdf), Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли (.pdf), линк към АОП
Договор „Медекс“ ООД ➡ Изтегли (.pdf), Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли (.pdf), линк към АОП
Договор „РОШ България“ ЕООД ➡  линк(.pdf), Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли (.pdf), линк към АОП
Договор „Дансон-БГ“ ООД ➡ Изтегли (.pdf), Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли (.pdf), линк към АОП
Договор „Фьоникс Фарма“ ЕООД ➡ Изтегли (.pdf), Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли (.pdf), линк към АОП
Договор „Търговска лига – Национален Аптечен център“ АД ➡ Изтегли (.pdf), Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли (.pdf), линк към АОП
Договор „Фаркол“ АД ➡ Изтегли (.pdf), Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли (.pdf), линк към АОП
Договор „Екофарм“ ООД ➡ Изтегли (.pdf), Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли (.pdf), линк към АОП
Договор „Диагностик Имиджинг“ ООД ➡ Изтегли (.pdf), Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли (.pdf), линк към АОП
Договор „Софарма Трейдинг“ АД ➡ Изтегли (.pdf), Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли (.pdf), линк към АОП

 Дата на качване: 18.11.2019г.


Обявление за възложена поръчка – прекратени номенклатурa №:449  ➡  изтегли (.pdf)

Дата на качване: 22.11.2019г.


Договор Фьоникс изтегли ; Обявление за възложена поръчка изтегли ;

Договор Софарма изтегли ; Обявление за възложена поръчка изтегли

Договор Алта изтегли ; Обявление за възложена поръчка изтегли

Дата на качване: 09.12.2019г.


Обявление за изменение Фармнет  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 09.09.2020г.


Обявление за приключен договор  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 27.11.2020г.


Обявление за приключен договор  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 11.12.2020г.


Обявление за приключен договор Алта ФAOP №: 1004065 ➡ изтегли  ( .pdf )

Обявление за приключен договор Алта Ф,  AOP №: 1004130 ➡ изтегли  ( .pdf )

Обявление за приключен договор Б.БраунAOP №: 1004060 ➡ изтегли  ( .pdf )

Обявление за приключен договор Дансон БГAOP №: 1004110 ➡ изтегли ( .pdf )

Обявление за приключен договор Ей Енд Ди,  AOP №: 1004061 ➡ изтегли ( .pdf )

Обявление за приключен договор Екофарм,  AOP №: 1004119 ➡ изтегли ( .pdf )

Обявление за приключен договор Медекс,  AOP №: 1004098 ➡ изтегли ( .pdf )

Обявление за приключен договор МедофармаAOP №: 1004059 ➡ изтегли ( .pdf )

Обявление за приключен договор Рош БългарияAOP №: 1004109 ➡ изтегли ( .pdf )

Обявление за приключен договор СофармаAOP №: 1004126 ➡ изтегли ( .pdf )

Обявление за приключен договор ТЛигаAOP №: 1004114 ➡ изтегли ( .pdf )

Обявление за приключен договор ФарколAOP №: 1004115 ➡ изтегли ( .pdf )

Обявление за приключен договор ФармнетAOP №: 1004096 ➡ изтегли ( .pdf )

Обявление за приключен договор ФьониксAOP №: 1004111 ➡ изтегли ( .pdf )

Дата на качване:  07.01.2021г.


Обявление за приключен договор Софарма, AOP №:  1006520/02.02.2021 Г. ➡ изтегли ( .pdf )
Дата на качване: 02.02.2021г.