№ 1 „Доставка на камини за подготвяне на цитостатици – 2 броя” по Техническа спецификация

Документация -> линк

Обява №1 -> линк

Предложение -> линк

Дата на качване: 09.06.2016г.


Протокол на комисията

Дата на качване: 23.06.2016г.

Документация: линк


Договор

Дата на качване: 11.07.2016г.

Документация: линк