ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ОТ 2019г.

Вътрешни правила ЗОП  ➡ изтегли (.pdf)

Заявка  ➡ изтегли (.pdf)

Предложение Приложение № 3  ➡ изтегли (.pdf)

Приложение № 7 Чек лист  ➡  изтегли (.pdf)

Приложение 1,2,4,5 към правила за ЗОП изтегли (.pdf)

Дата на качване: 17.04.2019г.