УСЛУГИ ПО АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА 2 БРОЯ ЦИФРОВО УПРАВЛЯЕМИ ЛИНЕЙНИ УСКОРИТЕЛИ И КОМПЛЕКТ ЛАЗЕРИ ЗА ВИРТУАЛНА СИМУЛАЦИЯ НА ЛЪЧЕЛ. КЪМ КТ СИМУЛАТОР, ПО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

 

 

Линк към агенция за обществени поръчки  ➡ 00979-2019-0001

Решение за откриване на процедура  ➡ изтегли (.pdf)

Обявление за възложена поръчка  ➡ изтегли (.pdf)

Одобрена документация  ➡ изтегли (.pdf)

Указания за участие и изисквания  ➡ изтегли (.doc)

еЕЕДОП  ➡ изтегли (.zip)

Образци изтегли (.zip)

Дата на качване: 25.01.2019г.


Решение за одобряване на обявление за    ➡ изтегли (.pdf)

изменение или допълнителна информация

Дата на качване: 11.02.2019г.