"Доставка на лекарствени продукти” по Приложение 1

СТАТУС НА ПОРЪЧКАТА: АКТИВНА

Линк към агенция за обществени поръчки  ➡ 00979-2019-0003

Обявление  ➡ изтегли (.pdf)

Решение изтегли (.pdf)

еЕЕДОП  ➡ изтегли (.zip)

Документация  ➡ изтегли (.pdf)

Приложения и образци изтегли (.zip)

Дата на качване: 08.07.2019г.


Протокол  ➡ изтегли (.pdf)

Дата на качване: 16.08.2019г.