Предварителни обявления

   ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

   Обявление за предварителна информация (Директива 2004/18/ЕО) – Доставка на лекарства по Приложение 1

   Обявление за предварителна информация (Директива 2004/18/ЕО) – „Цялостно сервизно обслужване на извънгаранционна образно-диагностична апаратура, производство на „Дженерал електрик“

   Предварително обявление за обществена поръчка – Доставка на лекарства по Приложение 1

   Предварително обявление за обществена поръчка – СМР в КОЦ-Шумен ЕООД

   Предварително обявление за обществена поръчка – Отпечатване и доставка на ваучери за храна