Европейски проекти

   Информация за сключен договор

   Публична покана – Разработване и внедряване на OHSAS 18001

   Протокол за прекратяване избор на изпълнител

   Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло за персонала на „КОЦ – Шумен“ ЕООД

   Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност

   Публична покана с предмет – Изграждане на вентилационна система

   Публична покана с предмет – Закупуване на предпазни средства

   Проект Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в „КOЦ – Шумен“ ЕООД