9043563 "Строителство в лъчетерапевтично отделение - етаж 4"

9043563

Предмет: „Строителство в лъчетерапевтично отделение – етаж 4“ съгласно Техническа спецификация Приложение 1

Процедура: Публична покана

Дата: 07.07.2015

Документация: линк

–––-

Запитване: линк                Разяснение: линк

Дата на качване: 10.07.2015

–––-

Протокол от работата на комисията

Дата: 03.08.2015

Документация: линк

–––-

Договор

Дата: 24.08.2015г.

Документация: линк