9038316 (Оттеглена) Строителство в лъчетерапевтично отделение

9038316  „Строителство в лъчетерапевтично отделение – етаж 3“ съгласно спецификация Приложение 1

Предмет: Публична покана – Оттеглена

Дата: 24.01.2015

Документация: линк