9038315 Доставка на консумативи към комплекти за обездвижване и позициониране на пациента

9038315 „Доставка на консумативи към комплекти за обездвижване и позициониране на пациента“

Предмет: Публична покана

Дата: 24.01.2015

Документация: линк

–––-

Протокол на комисията

Дата: 09.02.2015

Документация: линк

–––-

Договор

Дата: 20.02.2015

Документация: линк

–––-

Информация за извършени плащания по сключени договори, след проведена процедура по ЗОП с предмет:

<<Доставка на консумативи към комплекти за обездвижване и позициониране на пациента>>

Договор № / 2015  Уникален № в РОП Дата на плащане Сума Фирма Основание за плащане Дата на качване
052/15 9038315 31.7.2015 77025,94 ДТЛ Медикал Трейд по ф-ра 0-28/01.04.2015г.  07.08.2015