9035352 Доставка на радиоактивен източник - 192 - иридий по техническа спецификация

Публична покана с предмет: Доставка на радиоактивен източник – 192 – иридий по техническа спецификация

Документ: Публична покана 9035352

Възложител:  Комплексен Онкологичен Център ЕООД, ул.Васил Априлов 63

Получен на: 31.10.2014

Процедура: Публична покана

Документация: линк

–––-

Протокол на комисията

Получен на: 10.11.2014

Документация: линк

–––-

Документ: Договор

Дата: 14.11.2014

Документация: линк

–––-

Информация за извършени плащания по сключени договори, след проведена процедура по ЗОП с предмет:

<<Доставка на радиоактивен източник -192- иридий по техническа спецификация>>

Договор № / 2014  Уникален № в РОП Дата на плащане Сума Фирма Основание за плащане Дата на качване
157/14 9035352 19.12.2014 3546.00 Варинак България ЕООД Фактура с № 0000000112 29.12.2014
157/14 9035352 26.2.2015 7092 Варинак България ЕООД ф-ри №0-115 и №0-121 06.03.2015
 157/14  9035352  25.3.2015  3546  Варинак България ЕООД  ф-ра №0000000126  06.04.2015
 157/14  9035352  30.6.2015  3546  Варинак България ЕООД  ф-ра 131/14.04.2015г.  10.07.2015
 157/14  9035352  31.7.2015  7092  Варинак България ЕООД  ф. 137/13.05.15г и ф. 141/12.06.15г.  07.08.2015
 157/14  9035352  1.9.2015  3546  Варинак България ЕООД  ф. 146/08.07.15г  15.09.2015
 157/14  9035352  30.9.2015  3546  Варинак България ЕООД  ф. 151/12.08.15г  09.10.2015
 157/14  9035352  30.10.2015  3546  Варинак България ЕООД  ф. 155/14.09.15г  27.11.2015
157/14  9035352 30.11.2015 г. 3546 Варинак България ЕООД ф. 0-162/13.10.15г 30.12.2015
157/14 9035352 23.12.2015 3546 Варинак България ЕООД ф. 0-169/12.11.15г 22.01.2016
157/14 9035352 29.2.2016 3600 Варинак България ЕООД ф. 0-190/11.02.16г 29.03.2016
157/14 9035352 31.03.2016 3600 Варинак България ЕООД ф. 0-196/11.02.16г 22.04.2016
157/14 9035352 03.05.2016 3600 Варинак България ЕООД ф. 0-204/11.03.16г 27.05.2016
157/14 9035352 02.06.2016 3600 Варинак България ЕООД ф. 0-210/11.04.16г 29.06.2016
157/14 9035352 01.08.2016 3600 Варинак България ЕООД ф. 0-221/13.06.16г 26.08.2016
157/14 9035352 31.08.2016 3600 Варинак България ЕООД ф. 0-227/11.07.16г 22.09.2016
157/14 9035352   3600 Варинак България ЕООД    
157/14 9035352 02.11.2016 3600 Варинак България ЕООД ф. 0-242/12.09.16г 28.11.2016
157/14 9035352 30.11.2016 3600 Варинак България ЕООД по ф-ра 0-249/10.10.2016г.  21.12.2016
157/14 9035352 28.12.2016 3600 Варинак България ЕООД по ф-ра 0-257/10.11.2016г.  25.01.2017
157/14 9035352 31.1.2017 3600 Варинак България ЕООД по ф-ра 0-267/12.12.2016г.  23.02.2017
157/14 9035352 6.3.2017 3600 Варинак България ЕООД по ф-ра 0-276/09.01.2017г.  28.03.2017
157/14 9035352   3600 Варинак България ЕООД