9035351 СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДБА ЗА БРАХИТЕРАПИЯ

Публична покана с предмет: „СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДБА ЗА БРАХИТЕРАПИЯ, ВКЛЮЧВАЩ ПРОФИЛАКТИКА, ТРУД ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ И ДОСТАВКА И ПОДМЯНА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ“

Документ: Публична покана 9035351

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на: 31.10.2014

Процедура: Публична покана

Документация: линк

–––-

Протокол на комисията

Получен на: 10.11.2014

Документация: линк

 –––-

Документ: Договор

Дата: 14.11.2014

Документация: линк

–––

 Информация за извършени плащания по сключени договори, след проведена процедура по ЗОП с предмет:

<<Сервизно обслужване на уредба за брахитерапия>>

Договор № / 2014  Уникален № в РОП Дата на плащане Сума Фирма Основание за плащане Дата на качване
148/14 9035351 28.1.2015 2922 Варинак България ЕООД ф-ра №0000000113  09.02.2015
148/14  9035351  26.2.2015  2922  Варинак България ЕООД  ф-ра №0000000116  06.03.2015
 148/14  9035351  25.3.2015  2922  Варинак България ЕООД  ф-ра №0000000122  06.04.2015
 148/14  9035351  2.6.2015  2922  Варинак България ЕООД  по ф-ра 0-128/25.03.15  11.06.2015
 148/14  9035351  30.6.2015  2922  Варинак България ЕООД  по ф-ра 0-133/27.04.15  10.07.2015
 148/14  9035351  31.7.2015  5844  Варинак България ЕООД  ф. 0-139/25.05.15 и ф.0-143/25.06.15  07.08.2015
148/14 9035351 1.9.2015 2922 Варинак България ЕООД ф. 0-147/27.07.15  15.09.2015
148/14                            9035351                             30.9.2015                     2922   Варинак България ЕООД ф. 0-153/25.08.15                                       09.10.2015                
148/14       9035351 30.10.2015 2922 Варинак България ЕООД ф. 0-158/25.09.15  27.11.2015
148/14     9035351 30.11.2015 г. 2922 Варинак България ЕООД ф. 0-166/26.10.15  30.12.2015
148/14   9035351 23.12.2015 2922 Варинак България ЕООД ф. 0-171/25.11.15  22.01.2016
148/14   9035351 29.2.2016 2940 Варинак България ЕООД ф. 0-191/11.01.16  29.03.2016
148/14   9035351   31.03.2016  2940 Варинак България ЕООД ф. 0-197/11.02.16    29.04.2016
148/14 9035351 03.05.2016 2940 Варинак България ЕООД ф. 0-205/11.03.16  27.05.2016
148/14 9035351 02.06.2016 2940 Варинак България ЕООД ф. 0-209/11.04.16  29.06.2016
148/14 9035351 01.08.2016 2940 Варинак България ЕООД ф. 0-222/13.06.16  25.08.2016
148/14 9035351 31.08.2016 2940 Варинак България ЕООД ф. 0-228/11.07.16  22.09.2016
148/14 9035351   2940 Варинак България ЕООД    
148/14 9035351 02.11.2016 2940 Варинак България ЕООД ф. 0-243/12.09.16  28.11.2016
148/14 9035351 30.11.2016 2940 Варинак България ЕООД по ф-ра 0-250/10.10.2016г.  21.12.2016
148/14 9035351 28.12.2016 2940 Варинак България ЕООД по ф-ра 0-258/10.11.2016г.  25.01.2017
148/14 9035351 31.1.2017 2940 Варинак България ЕООД по ф-ра 0-268/12.12.2016г.  24.02.2017
148/14 9035351 6.3.2017 2940 Варинак България ЕООД по ф-ра 0-277/09.01.2017г.  28.03.2017
148/14 9035351 6.4.2017 6582 Варинак България ЕООД по ф-ра 0-284/09.02.2017г.  30.04.2017
006/17   27.4.2017 6582 Варинак България ЕООД по ф-ра 0-293/09.03.2017г.  25.05.2017
006/17   5.6.2017 6582 Варинак България ЕООД по ф-ра 0-304/10.04.2017г.  28.05.2017
006/17   5.7.2017 6582 Варинак България ЕООД по ф-ра 0-313/09.05.2017г.  27.07.2017
006/17   7.8.2017 6582 Варинак България ЕООД по ф-ра 0-326/09.06.2017г.  30.08.2017