9034296 (НЕ ПОДАДЕНИ ОФЕРТИ) СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДБА ЗА БРАХИТЕРАПИЯ

Публична покана с предмет: „СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДБА ЗА БРАХИТЕРАПИЯ, ВКЛЮЧВАЩ ПРОФИЛАКТИКА, ТРУД ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ И ДОСТАВКА И ПОДМЯНА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ“

Документ: Публична покана 9034296

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Получен на: 01.10.2014

Процедура: Публична покана

Документация: линк

–––-

Протокол

Получен на:  14.10.2014

Документация: линк