9034295 (НЕ ПОДАДЕНИ ОФЕРТИ) Доставка на радиоактивен източник - 192 - иридий по техническа спецификация

Публична покана с предмет: Доставка на радиоактивен източник – 192 – иридий по техническа спецификация

Документ: Публична покана 9034295

Възложител:  Комплексен Онкологичен Център ЕООД, ул.Васил Априлов 63

Получен на: 01.10.2014

Процедура: Публична покана

Документация: линк

–––-

Протокол

Получен на: 14.10.2014

Документация: линк