Доставка на медицински консумативи по Приложение 1 за нуждите на "КОЦ-Шумен" ЕООД

00979-2015-0009        Доставка на медицински консумативи по Приложение 1 за нуждите на „КОЦ-Шумен“ ЕООД

Вид на процедурата: Открита

Дата: 14.12.2015г.

Документация: линк

–––-

Разяснения

Дата: 29.12.2015г.

Документация: линк

–––-

Протокол

Дата: 15.01.2016г.

Документация: линк

–––-

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НАСРОЧВА отваряне на ценовите оферти на участниците в процедурата

за дата: 08.02.2016г, 10.00 часа, в сграда „Лъчетерапия”, офис „Аптека”,

гр.Шумен, ул.”В.Априлов” №63.

Съобщение за настоящото решение да се постави в профила на купувача

на електронната страница на възложителя, в изпълнение на изисквания

чл.69а, ал.3 от ЗОП.

Дата на качване: 25.01.2016г.

–––-

Решение приложения 1,2,3,4

Дата на качване: 12.04.2016г.

Документация: линк

–––-

Протоколи

Дата на качване: 12.04.2016г.

Документация: линк


Д О Г О В О Р И

Агарта – ЦМ ЕООД № 104 -> линк

Б.Браун Медикал ЕООД № 107 -> линк

Булмар МЛ ООД № 092 -> линк

Ди Ем Джи Клиник ЕООД № 105 -> линк

Медицинска техника инженеринг ООД № 093 -> линк

Екос Медика ООД № 095 -> линк

Елит Медикал ООД № 100 -> линк

Фаркол АД № 099 -> линк

Грин БГ ООД № 101 -> линк 

Хелмед България ЕООД № 090 -> линк

Инфомед ЕООД № 097 -> линк

Истлинг България ООД № 091 -> линк

Омнимед ООД № 103 -> линк

Перфект Медика ООД № 096 -> линк

РСР ЕООД № 102 -> линк

Вега Медикал ЕООД № 107 -> линк

Дата на качване: 25.05.2016г.


Д О Г О В О Р И

Софарма Трейдинг АД № 113 -> линк

Елпак Лизинг ЕООД № 112 -> линк

ЕТГ ЕООД № 115 -> линк

Ливеда Мед 2000 ООД № 114 -> линк

Дата на качване: 27.05.2016г.


Д О Г О В О Р

Интер бизнес 91 ЕООД № 126 -> линк

Дата на качване: 01.06.2016г.