00979-2015-0003 Доставка на лекарства по Приложение 1

00979-2015-0003  Доставка на лекарства по Приложение 1

Вид процедура: Открита

Предмет: Доставка на лекарства по Приложение 1

Дата на качване: 20.07.2015г.

Документация: линк Образци: линк

–––-

Протокол от заседание на комисията

Дата: 13.08.2015г.

Документация: линк

–––-

Съобщение за отваряне на ценови оферти:

НАСРОЧВА отваряне на ценовите оферти на участниците на 18.08.2015г,

10.30 часа, в сградата на „КОЦ-Шумен” ЕООД, офис „Болнична аптека”.

–––-

Решение за избор на изпълнител

Дата: 21.08.2015г.

Документация: линк

–––-

Договор

Дата: 01.10.2015г.

Документация: линк

–––-

Информация за извършени плащания по сключени договори, след проведена процедура по ЗОП с предмет:

<<Доставка на лекарства  „КОЦ-Шумен“ ЕООД>>

Договор №/2015 Уникален № в РОП Дата на плащане Сума Фирма Основание плащане Дата на качване
040/15 00979-2015-0003 31.7.2015 105 724,80 Топ Хоспитал от ф.1518/10.03. до 1726/01.06.15 10.08.2015
043/15 00979-2015-0003 31.7.2015 24 272,89 Фаркол по ф-ри за м.03;04;05.2015г.  10.08.2015
039/16 00979-2015-0003 31.7.2015 111 242,30 Алта Фармасютикъл по ф-ри за м.03;04;05.2015г.  10.08.2015
Договор №/2015 Уникален № в РОП Дата на плащане Сума Фирма Основание плащане Дата на качване 
044/15 00979-2015-0003 2.9.2015 105 012,44 Софарма Трейдинг по ф. м.05.2015г. и м.06.  14.09.2015
036/15 00979-2015-0003 2.9.2015 314 962,00 Фьоникс Фарма по ф. м.04. и м.05.15г.  14.09.2015
038/15 00979-2015-0003 1.9.2015 47 188,56 Медекс ООД по ф. м.04. и м.05.15г.  14.09.2015
041/15 00979-2015-0003 1.9.2015 5 265,88 Фармнет по ф. м.05.15г. и м.06.  14.09.2015
043/15 00979-2015-0003 1.9.2015 11 296,53 Фаркол по ф. м.06.15 14.09.2015
042/15 00979-2015-0003 1.9.2015 1 900,79 Б.Браун от ф.89079/30.03. до 94432/22.06 14.09.2015
Договор №/2015 Уникален № в РОП Дата на плащане Сума Фирма Основание плащане  Дата на качване
044/15 00979-2015-0003 30.9.2015 135 382,21 Софарма Трейдинг по ф-ри за м.06.2015г.   09.10.2015
036/15 00979-2015-0003 30.9.2015 233 355,77 Фьоникс Фарма по ф-ри за м.06.2015г.   09.10.2015
038/15 00979-2015-0003 30.9.2015 33 261,17 Медекс ООД по ф-ри за м.06.2015г.   09.10.2015
041/15 00979-2015-0003 30.9.2015 2 675,52 Фармнет по ф-ри за м.07.2015г.   09.10.2015
040/15 00979-2015-0003 30.9.2015 91 423,20 Топ Хоспитал ф.1764/09.06.;1811/24.06.;1854/06.07  09.10.2015
043/15 00979-2015-0003 30.9.2015 16 041,02 Фаркол по ф-ри за м.07.2015г.   09.10.2015
037/15 00979-2015-0003 30.9.2015 29 661,28 Екофарм по ф-ри за м.03;04;05;06.2015г.   09.10.2015
042/15 00979-2015-0003 30.9.2015 435,60 Б.Браун ф.96104/21.07.15  09.10.2015
Договор №/2015 Уникален № в РОП Дата на плащане Сума Фирма Основание плащане Дата на качване
044/15 00979-2015-0003 30.10.2015 135 382,21 Софарма Трейдинг по ф-ри за м.06.2015г.  27.11.2015
036/15 00979-2015-0003 30.10.2015 160 605,07 Фьоникс Фарма по ф-ри за м.07.2015г.  27.11.2015
038/15 00979-2015-0003 30.10.2015 34 875,29 Медекс ООД по ф-ри за м.07.2015г.  27.11.2015
041/15 00979-2015-0003 30.10.2015 1 933,44 Фармнет по ф-ри за м.08.2015г.  27.11.2015
040/15 00979-2015-0003 30.10.2015 60 997,20 Топ Хоспитал по ф-ри за м.08.2015г.  27.11.2015
043/15 00979-2015-0003 30.10.2015 8 272,30 Фаркол по ф-ри за м.08.2015г.  27.11.2015
037/15 00979-2015-0003 30.10.2015 3 948,51 Екофарм по ф-ри за м.08.2015г.  27.11.2015
042/15 00979-2015-0003 30.10.2015 495,12 Б.Браун ф.0-97509/18.08.15 27.11.2015

 

Договор №/2015 Уникален № в РОП Дата на плащане Сума Фирма Основание плащане Дата на качване
044/15 00979-2015-0003 30.11.2015 г. 147903,42 Софарма Трейдинг по ф-ри за м.08.2015г. 30.12.2015
036/15 00979-2015-0003 30.11.2015 г. 293952,71 Фьоникс Фарма по ф-ри за м.08.2015г. и част от м.09.15г. 30.12.2015
038/15 00979-2015-0003     Медекс ООД   30.12.2015
041/15 00979-2015-0003 30.11.2015 г. 2499,60 Фармнет по ф-ри за м.09.2015г. 30.12.2015
040/15 00979-2015-0003 30.11.2015 г. 47257,20 Топ Хоспитал по ф-ри за м.09.2015г. 30.12.2015
043/15 00979-2015-0003 30.11.2015 г. 11254,47 Фаркол по ф-ри за м.09.2015г. 30.12.2015
037/15 00979-2015-0003 30.11.2015 г. 2682,94 Екофарм по ф-ри за м.09.2015г. 30.12.2015
042/15 00979-2015-0003 30.11.2015 г. 2500,43 Б.Браун по ф-ри за м.09.2015г. 30.12.2015
Договор №/2015 Уникален № в РОП Дата на плащане Сума Фирма Основание плащане Дата на качване
044/15 00979-2015-0003 23.12.2015 139 076,03 Софарма Трейдинг по ф-ри за м.09.2015г.  22.01.2016
036/15 00979-2015-0003 4.1.2016 50 101,04 Фьоникс Фарма по ф-ри от м.09.2015г.  22.01.2016
038/15 00979-2015-0003 4.1.2016   Медекс ООД по ф-ри от м.08.2015г.  22.01.2016
041/15 00979-2015-0003     Фармнет   22.01.2016
040/15 00979-2015-0003 4.1.2016 10 000,00 Топ Хоспитал частично по ф.0-2167/08.10.15г 22.01.2016
043/15 00979-2015-0003     Фаркол   22.01.2016
037/15 00979-2015-0003     Екофарм   22.01.2016
042/15 00979-2015-0003     Б.Браун   22.01.2016
Договор №/2015 Уникален № в РОП Дата на плащане Сума Фирма Основание плащане Дата на качване
044/15 00979-2015-0003 27.1.2016 70 765,90 Софарма Трейдинг по ф-ри за м.10.2015г.  17.02.2016г.
036/15 00979-2015-0003 27.1.2016 214 233,81 Фьоникс Фарма по ф-ри от м.09.2015г.  17.02.2016г.
038/15 00979-2015-0003 27.1.2016 51 127,34 Медекс ООД по ф-ри от м.09.2015г.  17.02.2016г.
041/15 00979-2015-0003 27.1.2016 849,20 ФармНет по ф-ра 1050436683/05.10.2015 17.02.2016г.
040/15 00979-2015-0003 27.1.2016 30 387,20 Топ Хоспитал по ф-ри за м.10.2015г.  17.02.2016г.
043/15 00979-2015-0003 27.1.2016 6 488,38 Фаркол по ф-ри от м.10.2015г.  17.02.2016г.
037/15 00979-2015-0003 27.1.2016 1 104,41 Екофарм по ф-ра 1-27701 и ф-ра 1-27702/06.10.2015 17.02.2016г.
042/15 00979-2015-0003 27.1.2016 364,99 Б.Браун по ф-ри от м. 09 и м.10.2015г.  17.02.2016г.
Договор №/2015 Уникален № в РОП Дата на плащане Сума Фирма Основание плащане Дата на качване
044/15 00979-2015-0003 01.03.2016 г. 212469,18 Софарма Трейдинг по ф-ри за м.01.2016г.  29.03.2016г.
036/15 00979-2015-0003 01.03.2016 г. 238324,29 Фьоникс Фарма по ф-ри от м.12.2015г.  29.03.2016г.
038/15 00979-2015-0003     Медекс ООД    
041/15 00979-2015-0003     Фармнет    
040/15 00979-2015-0003     Топ Хоспитал    
043/15 00979-2015-0003     Фаркол    
037/15 00979-2015-0003     Екофарм    
042/15 00979-2015-0003     Б.Браун     
Договор №/2015 Уникален № в РОП Дата на плащане Сума Фирма Основание плащане Дата на качване
044/15 00979-2015-0003 31.03.2016 143584.98 Софарма Трейдинг по ф-ри за м.02.2016г.  29.04.2016
036/15 00979-2015-0003 31.03.2016 145419.29 Фьоникс Фарма по ф-ри от м.01.2016г.  29.04.2016
038/15 00979-2015-0003 31.03.2016  49397.92 Медекс ООД по ф-ри от м.12.2015г.  29.04.2016
041/15 00979-2015-0003  31.03.2016  2829.48 Фармнет  по ф-ри от м.11.2015г.  29.04.2016
040/15 00979-2015-0003 31.03.2016 90022.80 Топ Хоспитал по ф-ри от м.01.2016г.  29.04.2016
043/15 00979-2015-0003  31.03.2016  11837.42 Фаркол  по ф-ри от м.01.2016г.  29.04.2016
037/15 00979-2015-0003  31.03.2016  2483.72 Екофарм  по ф-ри от м.11 и м12 .2015г.  29.04.2016
042/15 00979-2015-0003  31.03.2016  2074.97 Б.Браун  по ф-ри от м.11.2015г.  29.04.2016
Договор №/2015 Уникален № в РОП Дата на плащане Сума Фирма Основание плащане Дата на качване
044/15 00979-2015-0003 28.04.2016 35543.94 Софарма Трейдинг по ф-ри за м.03.2016г.  19.05.2016
036/15 00979-2015-0003 03.05.2016 300853.96 Фьоникс Фарма по ф-ри от м.02 и м.03 .2016г.  19.05.2016
038/15 00979-2015-0003 03.05.2016  113723.06 Медекс ООД по ф-ри от м.01 и м.02 и м.03.2016г.  19.05.2016
041/15 00979-2015-0003  28.04.2016  6225.12 Фармнет  по ф-ри за м.02 и м.03.2016г. 19.05.2016
040/15 00979-2015-0003 28.04.2016 76282.80 Топ Хоспитал по ф-ри за м.02 и м.03.2016г. 19.05.2016
043/15 00979-2015-0003  28.04.2016  23681.25 Фаркол  по ф-ри за м.02 и м.03.2016г. 19.05.2016
037/15 00979-2015-0003     Екофарм    
042/15 00979-2015-0003  28.04.2016  2965.82 Б.Браун  по ф-ри за м.02 и м.03.2016г. 19.05.2016
Договор №/2015 Уникален № в РОП Дата на плащане Сума Фирма Основание плащане Дата на качване
044/15 00979-2015-0003  06.06.2016  127356.03 Софарма Трейдинг по ф-ри за м.03.2016г.   29.06.2016
036/15 00979-2015-0003 02.06.2016   264206.22 Фьоникс Фарма по ф-ри от м.03 и м.04.2016г.   29.06.2016
038/15 00979-2015-0003  02.06.2016   13769.60 Медекс ООД по ф-ри от м.03.2016г.   29.06.2016
041/15 00979-2015-0003  02.06.2016  566.16  Фармнет  по ф-ра 1050538477/18.02.2016г.  29.06.2016
040/15 00979-2015-0003  03.06.2016  95347/20  Топ Хоспитал  по ф-ри от м.03 и м.4.2016г.  29.06.2016
043/15 00979-2015-0003  02.06.2016  37814.79  Фаркол  по ф-ри от м.04 и м.5.2016г.  29.06.2016
037/15 00979-2015-0003  02.06.2016  1862.79  Екофарм  по ф-ри 1-28454; 1-28613; 1-28755  29.06.2016
042/15 00979-2015-0003  02.06.2016  2650.53  Б.Браун  по ф-ри от м.04 и м.5.2016г.  29.06.2016
Договор №/2015 Уникален № в РОП Дата на плащане Сума Фирма Основание плащане Дата на качване
044/15 00979-2015-0003  29.07.2016  254648.12 Софарма Трейдинг по ф-ри за м.03.2016г.   24.08.2016
036/15 00979-2015-0003  29.07.2016 292997.01  Фьоникс Фарма по ф-ри за м.04.2016г.   24.08.2016
038/15 00979-2015-0003  29.06.2016 61630.35  Медекс ООД по ф-ри за м.03.2016г.   24.08.2016
041/15 00979-2015-0003     Фармнет    
040/15 00979-2015-0003  29.07.2016 33392.80  Топ Хоспитал по ф-ри 0-2854/25.04.2016г.   24.08.2016
043/15 00979-2015-0003  29.07.2016 10835.15  Фаркол по ф-ри за м.04 и м.05.2016г.   24.08.2016
037/15 00979-2015-0003  29.07.2016 3928.67  Екофарм по ф-ри за м.04 и м.05.2016г.   24.08.2016
042/15 00979-2015-0003  29.07.2016 2160.80  Б.Браун по ф-ри за м.04 и м.05.2016г.   24.08.2016
Договор №/2015 Уникален № в РОП Дата на плащане Сума Фирма Основание плащане Дата на качване
044/15 00979-2015-0003  31.08.2016  373598.65 Софарма Трейдинг по ф-ри за м.04 и м.05.2016г.   22.09.2016
036/15 00979-2015-0003 12.09.2016  200917.15  Фьоникс Фарма по ф-ри от м.05.2016г.   22.09.2016
038/15 00979-2015-0003     Медекс ООД    
041/15 00979-2015-0003     Фармнет    
040/15 00979-2015-0003 31.08.2016  59464.30  Топ Хоспитал по ф-ри от м.05.2016г.   22.09.2016
043/15 00979-2015-0003 31.08.2016  5681.33  Фаркол по ф-ри от м.06.2016г.   22.09.2016
037/15 00979-2015-0003     Екофарм    
042/15 00979-2015-0003 31.08.2016  1344.39  Б.Браун по ф-ри от м.06.2016г.   22.09.2016
Договор №/2015 Уникален № в РОП Дата на плащане Сума Фирма Основание плащане Дата на качване
044/15 00979-2015-0003  05.10.2016  205824.66 Софарма Трейдинг по ф-ри за м.06.2016г.   02.11.2016
036/15 00979-2015-0003 05.10.2016  234499.08  Фьоникс Фарма по ф-ри от м.06.2016г.   02.11.2016
038/15 00979-2015-0003 10.10.2016  86301.90  Медекс ООД по ф-ри от м.04.2016г.   02.11.2016
041/15 00979-2015-0003     Фармнет    
040/15 00979-2015-0003 05.10.2016  171392.97  Топ Хоспитал  по ф-ри от м.06 и м.07.2016г.  02.11.2016
043/15 00979-2015-0003     Фаркол    
037/15 00979-2015-0003     Екофарм    
042/15 00979-2015-0003     Б.Браун    
Договор №/2015 Уникален № в РОП Дата на плащане Сума Фирма Основание плащане Дата на качване
044/15 00979-2015-0003  02.11.2016  201632.28 Софарма Трейдинг по ф-ри за м.07 и м.08.2016г.   28.11.2016
036/15 00979-2015-0003 09.11.2016   55030.80 Фьоникс Фарма по ф-ри от м.07.2016г.   28.11.2016
038/15 00979-2015-0003 02.11.2016  200342.28  Медекс ООД по ф-ри от м.05 и м.06.2016г.   28.11.2016
041/15 00979-2015-0003     Фармнет    
040/15 00979-2015-0003     Топ Хоспитал    
043/15 00979-2015-0003 02.11.2016   9441.57 Фаркол  по ф-ри за м.07 и м.08.2016г.   28.11.2016
037/15 00979-2015-0003     Екофарм    
042/15 00979-2015-0003 02.11.2016   2356.40 Б.Браун  по ф-ри за м.07.2016г.   28.11.2016
Договор №/2015 Уникален № в РОП Дата на плащане Сума Фирма Основание плащане Дата на качване
044/15 00979-2015-0003 30.11.2016 г. 113474,18 Софарма Трейдинг по ф-ри за м.08 и м.09.2016г.  21.12.2016
036/15 00979-2015-0003 30.11.2016 г. 501372,30 Фьоникс Фарма по ф-ри от м.07.2016г.  21.12.2016
038/15 00979-2015-0003 30.11.2016 г. 83332,67 Медекс ООД по ф-ри от м.07.2016г.  21.12.2016
041/15 00979-2015-0003     Фармнет    
040/15 00979-2015-0003     Топ Хоспитал    
043/15 00979-2015-0003     Фаркол    
037/15 00979-2015-0003     Екофарм    
042/15 00979-2015-0003     Б.Браун    
Договор №/2015 Уникален № в РОП Дата на плащане Сума Фирма Основание плащане Дата на качване
044/15 00979-2015-0003 28.12.2016 г. 110 000,00 лв. Софарма Трейдинг по ф-ри за м.08 и м.09.2016г.  22.01.2017
036/15 00979-2015-0003 28.12.2016 г. 100 000,00 лв. Фьоникс Фарма по ф-ри от м.09.2016г.  22.01.2017
038/15 00979-2015-0003 28.12.2016 г. 100 000,00 лв. Медекс ООД по ф-ри от м.08 и м.09.2016г.  22.01.2017
041/15 00979-2015-0003     Фармнет   22.01.2017
040/15 00979-2015-0003 28.12.2016 г. 105 792,18 лв. Топ Хоспитал по ф-ри от м.08 и м.09.2016г.  22.01.2017
043/15 00979-2015-0003 28.12.2016 г. 14 194,30 лв. Фаркол по ф-ри от м.08 и м.09.2016г.  22.01.2017
037/15 00979-2015-0003 28.12.2016 г. 1 861,20 лв. Екофарм по ф-ра 1-29834/26.08.2016 22.01.2017
042/15 00979-2015-0003 28.12.2016 г. 2 225,81 лв. Б.Браун по ф-ри от м.08 и м.09.2016г.  22.01.2017
Договор №/2015 Уникален № в РОП Дата на плащане Сума Фирма Основание плащане Дата на качване
044/15 00979-2015-0003 31.01.2017 г. 255 360,51 лв. Софарма Трейдинг по ф-ри за м.10.2016г.  23.01.2017
036/15 00979-2015-0003 31.01.2017 г. 269 580,09 лв. Фьоникс Фарма по ф-ри от м.09 и м.10.2016г.  23.01.2017
038/15 00979-2015-0003 31.01.2017 г. 13 285,80 лв. Медекс ООД по ф-ри от м.09.2016г.  23.01.2017
041/15 00979-2015-0003     Фармнет   23.01.2017
040/15 00979-2015-0003 31.01.2017 г. 85 957,87 лв. Топ Хоспитал по ф-ри от м.10.2016г.  23.01.2017
043/15 00979-2015-0003 31.01.2017 г. 19 700,17 лв. Фаркол по ф-ри от м.10 и м.11.2016г.  23.01.2017
037/15 00979-2015-0003 31.01.2017 г. 1 551,00 лв. Екофарм по ф-ра 1-30325/03.11.2016 23.01.2017
042/15 00979-2015-0003 31.01.2017 г. 3 016,04 лв. Б.Браун по ф-ри от м.10.2016г.  23.01.2017
Договор №/2015 Уникален № в РОП Дата на плащане Сума Фирма Основание плащане Дата на качване
044/15 00979-2015-0003 6.03.2017 г. 137 256,35 лв. Софарма Трейдинг по ф-ри за м.11.2016г.  28.03.2017
036/15 00979-2015-0003 6.03.2017 г. 130 649,42 лв. Фьоникс Фарма по ф-ри от  м.11.2016г.  28.03.2017
038/15 00979-2015-0003     Медекс ООД   28.03.2017
041/15 00979-2015-0003     Фармнет   28.03.2017
040/15 00979-2015-0003 6.03.2017 г. 125 767,85 лв. Топ Хоспитал по ф-ри от м.11.2016г.  28.03.2017
043/15 00979-2015-0003 6.03.2017 г. 3 688,42 лв. Фаркол по ф-ри от м.11.2016г.  28.03.2017
037/15 00979-2015-0003 6.03.2017 г. 1 551,00 лв. Екофарм по ф-ра 1-30333/09.12.2016 28.03.2017
042/15 00979-2015-0003 6.03.2017 г. 467,00 лв. Б.Браун по ф-ри от м.12.2016г.  28.03.2017
Договор №/2015 Уникален № в РОП Дата на плащане Сума Фирма Основание плащане Дата на качване
044/15 00979-2015-0003 6.04.2017 г. 112 577,61 лв. Софарма Трейдинг по ф-ри за м.12.2016г.  30.04.2017
036/15 00979-2015-0003 6.04.2017 г. 186 258,89 лв. Фьоникс Фарма по ф-ри за м.12.2016г.  30.04.2017
038/15 00979-2015-0003 6.04.2017 г. 162 453,83 лв. Медекс ООД по ф-ри за м.10 и м.11.2016г.  30.04.2017
041/15 00979-2015-0003     Фармнет   30.04.2017
040/15 00979-2015-0003 6.04.2017 г. 78 535,85 лв. Топ Хоспитал по ф-ри от м.12.2016г.  30.04.2017
043/15 00979-2015-0003     Фаркол   30.04.2017
037/15 00979-2015-0003     Екофарм   30.04.2017
042/15 00979-2015-0003     Б.Браун   30.04.2017

 

Договор №/2015 Уникален № в РОП Дата на плащане Сума Фирма Основание плащане Дата на качване
044/15 00979-2015-0003 10.05.2017 г. 86 912,99 лв. Софарма Трейдинг по ф-ри за м.01.2017г.  16.05.2017
036/15 00979-2015-0003 28.04.2017 г. 303 759,64 лв. Фьоникс Фарма по ф-ри за м.12.2016г. и м.01.2017г.  16.05.2017
038/15 00979-2015-0003 28.04.2017 г. 132 592,96 лв. Медекс ООД по ф-ри за м.12.2016г. и м.01.2017г.  16.05.2017
041/15 00979-2015-0003     Фармнет   16.05.2017
040/15 00979-2015-0003 27.04.2017 г. 92 696,43 лв. Топ Хоспитал по ф-ри от м.01.2017г.  16.05.2017
043/15 00979-2015-0003 27.04.2017 г. 8 134,49 лв. Фаркол по ф-ри от м.01.2017г.  16.05.2017
037/15 00979-2015-0003     Екофарм   16.05.2017
042/15 00979-2015-0003 27.04.2017 г. 2 306,41 лв. Б.Браун по ф-ри от м.01.2017г.  16.05.2017
Договор №/2015 Уникален № в РОП Дата на плащане Сума Фирма Основание плащане Дата на качване
044/15 00979-2015-0003 6.06.2017 г. 204 404,53 лв. Софарма Трейдинг по ф-ри за м.01 и м.02.2017г.  25.06.2017
036/15 00979-2015-0003     Фьоникс Фарма   25.06.2017
038/15 00979-2015-0003     Медекс ООД   25.06.2017
041/15 00979-2015-0003     Фармнет   25.06.2017
040/15 00979-2015-0003     Топ Хоспитал   25.06.2017
043/15 00979-2015-0003     Фаркол   25.06.2017
037/15 00979-2015-0003     Екофарм   25.06.2017
042/15 00979-2015-0003     Б.Браун   25.06.2017
Договор №/2015 Уникален № в РОП Дата на плащане Сума Фирма Основание плащане Дата на качване
044/15 00979-2015-0003 5.07.2017 г. 107 378,32 лв. Софарма Трейдинг по ф-ри за м.03.2017г.  25.07.2017
036/15 00979-2015-0003 5.07.2017 г. 470 650,58 лв. Фьоникс Фарма по ф-ри за м.02 и м.03.2017г.  25.07.2017
038/15 00979-2015-0003     Медекс ООД   25.07.2017
041/15 00979-2015-0003     Фармнет   25.07.2017
040/15 00979-2015-0003     Топ Хоспитал   25.07.2017
043/15 00979-2015-0003     Фаркол   25.07.2017
037/15 00979-2015-0003     Екофарм   25.07.2017
042/15 00979-2015-0003     Б.Браун   25.07.2017
Договор №/2015 Уникален № в РОП Дата на плащане Сума Фирма Основание плащане Дата на качване
044/15 00979-2015-0003 10.08.2017 г. 257 596,01 лв. Софарма Трейдинг по ф-ри за м.05.2017г.  04.09.2017
036/15 00979-2015-0003 7.08.2017 г. 124 325,18 лв. Фьоникс Фарма по ф-ри за м.04.2017г.  04.09.2017
038/15 00979-2015-0003 7.08.2017 г. 33 767,77 лв. Медекс ООД по ф-ри за м.02 и м.03.2017г.  04.09.2017
041/15 00979-2015-0003     Фармнет   04.09.2017
040/15 00979-2015-0003 7.08.2017 г. 214 749,16 лв. Топ Хоспитал по ф-ри за м.02 и м.03.2017г.  04.09.2017
043/15 00979-2015-0003 7.08.2017 г. 20 965,78 лв. Фаркол по ф-ри за м.02,м.03 и м.04.2017г.  04.09.2017
037/15 00979-2015-0003 7.08.2017 г. 3 767,48 лв. Екофарм по ф-ри за м.03.2017г.  04.09.2017
042/15 00979-2015-0003 7.08.2017 г. 4 579,46 лв. Б.Браун по ф-ри за м.02,м.03 и м.04.2017г.  04.09.2017