00979-2015-0002 Цялостно сервизно обслужване на извънгаранционна образно...

00979-2015-0002 „Цялостно сервизно обслужване на извънгаранционна образно-диагностична апаратура, производство на „Дженерал електрик“, с включени всички разходи по обслужването – /труд на сервизни специалисти, диагностика и ремонт, , отстраняване на софтуерни проблеми, доставка и замяна на резервни части, консумативи и транспортни разходи/ и надграждане на специализиран софтуерен и хардуерен пакет”

Предмет: Открита процедура по ЗОП

Дата: 06.03.2015

Документация: линк

–––-

Съобщение за отваряне на ценови оферти:

НАСРОЧВА отваряне на плик №3, „Ценово прудложение” на участника за 23.04.2015г,

09.00 часа, в офис Аптека на сградата на „КОЦ-Шумен” ЕООД, гр.Шумен, ул.”Васил Априлов” №63.

Дата на качване: 20.04.2015г.

–––-

Протокол на комисията

Дата: 30.04.2015г.

Документация: линк

–––-

Решение за избор на изпълнител

Дата: 30.04.2015г.

Документация: линк

–––-

Договор 

Дата: 21.05.2015г.

Документация: линк


Обявление за приключен договор изтегли (.pdf)

Дата на качване: 07.09.2018г.