00979-2014-0007 Доставка на лекарства по Приложение1

Доставка на лекарства по Приложение1

Документ: Обявление за поръчка (00979-2014-0007)

Възложител:  „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Получен на: 25.09.2014

Състояние: Отворена

Документация: линк

–––-

Решение за промяна

Получен на: 03.10.2014

Документация: линк

–––-

Разяснение до участниците

Получен на: 13.10.2014

Документация: линк

–––-

Разяснение до участниците

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Получен на: 15.10.2014

Документация: линк

–––-

Протокол на комисията 1

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Получен на: 03.11.2014

Документация: линк

–––-

Протокол на комисията 2

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Получен на: 04.11.2014

Документация: линк

–––-

 Протокол на комисията 3

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Получен на: 17.11.2014

Документация: линк

–––-

Протокол на комисията

Дата: 01.12.2014

Документация: линк

–––-

Дата: 02.12.2014

            С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НАСРОЧВА отваряне на ценовите оферти на участниците

на 08.12.2014г, 10.00 часа, в сградата на „КОЦ-Шумен” ЕООД,

офис „Болнична аптека”.

–––-

Протокол на комисията

Дата: 08.12.2014

Документация: линк

–––-

Протокол на комисията – обосновка

Дата: 19.12.2014

Документация: линк

–––-

Дата: 09.01.2015

         С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   За насрочване на публичен жребий на основание чл.71 ал.5 от ЗОП

   На 13.01.2015 г. от 10.30 часа, в сграда на „КОЦ-Шумен” ЕООД, офис Болнична аптека, ще се проведе публичин жребий за обособени позиции  както следва:

   За ОП №1 с номенклатурна единица №537 участници Медекс ООД и Фьоникс Фарма ЕООД,

  За ОП №1 с номенклатурна единица №561 участници Търговска лига-НАЦ-АД  и Фьоникс Фарма ЕООД,

  За ОП №2 с номенклатурна единица №8 участници Фаркол АД и  Фармнет АД.

–––-

Протокол на комисията

Дата: 23.01.2015

Документация: линк

–––-

Решение с приложения по обособена позиция 1 и обособена позиция 2  № 020 / 21.01.2015

Дата: 23.01.2015

Документация: линк

–––-

Допълнително решение с приложения

Дата: 02.02.2015

Документация: линк

–––-

Сключени договори по процедура „Доставка на лекарства“ по Приложение1

Дата: 27.03.2015 г.

036/15 – изпълнител по договор –  Фьоникс Фарма ЕООД: линк

037/15 – изпълнител по договор – Екофарм ЕООД: линк

038/15 – изпълнител по договор – Медекс ООД: линк

039/15 – изпълнител по договор – Алта Фармасютикълс ЕООД: линк

040/15 – изпълнител по договор – Топ Хоспитал Сървис АД: линк

041/15 – изпълнител по договор – Фармнет АД: линк

042/15 – изпълнител по договор – Б.Браун Медикал ЕООД: линк

043/15 – изпълнител по договор – Фаркол АД: линк

044/15 – изпълнител по договор – Софарма Трейдинг АД: линк

045/15 – изпълнител по договор – МС Фарма АД: линк

046/15 – изпълнител по договор – Търговска лига- НАЦ АД: линк

059/15 – изпълнител по договор – Фаркол АД – второ място: линк